PC版QQ最新V9.1.5测试版上线 新增识图功用 翻滚截取长图等
 
现在这个是PC端QQv9.1.5测试版 新增了一些比较有用的功用
 
咱们能够下载更新体会一下 
 
 
此次更新内容:
 
1、新增识图功用,主动提取截图文字,翻译/修改更轻松
 
2、截图时支撑翻滚截取长图,离别拼图烦恼
 
3、谈天表情支撑特性化引荐,谈天斗图欢喜多
 
4、查找功用再晋级,新增保藏内容查找
 
5、怀旧风来袭,QQ 20周年经典头像重制上线!
 
官方下载更新地址: